SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
Turá LúkaPOMNÍKpomník 12 poprav.evanjelikompopravení evanjelici756viac
Turá LúkaDOM PAMÄTNÝ1868-1947,architektJurkovič Dušan10057viac
Myjava1.mája nám.BRÁNAbrána ohradného múrumurovaná644viac
Myjava1.mája nám.KOSTOLkostol sv.Štefana,býv.ev.r.k.sv.Štefana644viac
MyjavaŠtefánikovo nám., 515KOSTOLevanjelický kostolev.a.v.640viac
MyjavaŠtefánikovo nám., 515TABUĽA PAMÄTNÁ1663-1740,spisovateľKrman Daniel640viac
MyjavaŠtúrova ul., 2DOM ĽUDOVÝ PAMÄTNÝ I.Koléniovej domI.SNR-1848,hurbanovci637viac
MyjavaŠtúrova ul., 4DOM ĽUDOVÝ II.Bradáčov domkameň,tehla nepálená637viac
MyjavaŠtúrova ul., 6DOM ĽUDOVÝ III.Kubovčiakov domtehla pálená637viac
MyjavaŠtúrova ul., 0PRÍSTAVBAprístavba Ing.arch.Kuséhos ohrad.múrom+plastikami637viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu