SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
HolíčZámocká ul., 391KAŠTIEĽHolíčsky zámokkaštieľ s nádvorím613viac
HolíčZámocká ul., 391SIEŇ REPREZENTAČNÁČínska sálakaštieľ s nádvorím613viac
HolíčZámocká ul., 391NÁDVORIE ČESTNÉčestné nádvoriekaštieľ s nádvorím613viac
HolíčZámocká ul., 391STAVBA HOSPODÁRSKA I.severovýchodná I.,tabačiareňbudovy hospodárske613viac
HolíčZámocká ul., 391STAVBA HOSPODÁRSKA II.juhovýchodná II.,koniareňbudovy hospodárske613viac
HolíčZámocká ul., 391STAVBA HOSPODÁRSKA III.južná budova,depozitbudovy hospodárske613viac
HolíčZámocká ul., 391STAVBA HOSPODÁRSKA V.juhozápadná budova V.budovy hospodárske613viac
HolíčZámocká ul., 391STAVBA HOSPODÁRSKA VI.severozápadná budova VI.budovy hospodárske613viac
HolíčZámocká ul., 391STAVBA HOSPODÁRSKA IV.severná budova IV.,depozitbudovy hospodárske613viac
HolíčZámocká ul.TERASA OPEVNENÁopevnená terasavnútorné opevnenie613viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu