SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
Zlaté MoravceŽupná ul., 16DOM ŽUPNÝžupný domnárožný1584viac
Zlaté MoravceHlinku A. nám., 9HOSTINEC PRÍCESTNÝzájazdný hostinec,hotelradový10834viac
Zlaté MoravceKAPLNKAvrcholová kaplnka sv.Annyr.k.sv.Anny12149viac
Zlaté MoravceSládkovičova ul., 45VILAVila dr.Lüleyasolitér11995viac
Zlaté MoravceSNP ul., 0KRÍŽ NÁHROBNÝSándor Lachmannliatina12077viac
Zlaté MoravceÚPRAVA SADOVNÍCKAsadovnícka úprava kalvárie12149viac
Zlaté MoravceSNP ul., 0NÁHROBOK S MREŽOVOU OHRADOUrod.Znamenákkameň,kov12077viac
Zlaté MoravceSNP ul., 0NÁHROBOK S MREŽOVOU OHRADOUrod.Valhodakameň,kov12077viac
Zlaté MoravceSNP ul., 0NÁHROBOK S MREŽOVOU OHRADOU A SVIETNIKMIrod.Pongrátz,Krachún,Deákkameň,kov12077viac
Zlaté MoravceSNP ul., 0NÁHROBOKrod.Petőkameň12077viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu