SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
HucínCINTORÍN PRÍKOSTOLNÝzaniknutý príkostolný cintorínneskúmaný499viac
HucínJAZEROjazierkokaštieľske498viac
HucínKAŠTIEĽkaštieľ498viac
HucínKOSTOLkalvínsky kostolref.499viac
HucínMÚR OHRADNÝohradenie kostolakamenná konštrukcia499viac
HucínPARKpark pri kaštielikaštieľsky498viac
HucínÚPRAVA SADOVNÍCKAsadovnícka úpravapríkostolná499viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00