SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
RužomberokPodhora ul., 33BANKASlovenská bankanárožná10510viac
RužomberokMostová ul., 16BANKAĽudová bankaradová10512viac
RužomberokDončova ul., 2BANKANBČ-filiálka Ružomberoksolitér,nárožná11694viac
RužomberokKačkova ul.BUDOVA VÝPRAVNÁŽelezničná stanica Ružomberokželeznična11692viac
HrboltováCINTORÍN PRÍKOSTOLNÝpríkostolný cintorínneskúmané11678viac
RužomberokHlinku A. nám.CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝzanikn.príkostolný cintorínneskúmané,neprezentované365viac
RužomberokVlkolínec, 9003DOM ĽUDOVÝľudový domzrubová konštrukcia2832viac
RužomberokVlkolínec, 9004DOM ĽUDOVÝľudový domzrubová konštrukcia2833viac
RužomberokVlkolínec, 9007DOM ĽUDOVÝľudový domzrubová,murovaná konštrukcia2835viac
RužomberokVlkolínec, 9008DOM ĽUDOVÝľudový domzrubová konštrukcia2836viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu