SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
DucovéDOM ĽUDOVÝľudový dommurovaná konštrukcia2266viac
DucovéDOM ĽUDOVÝľudový dommurovaná konštrukcia2267viac
DucovéDOM ĽUDOVÝ I.ľudový dommurovaná konštrukcia2268viac
Ducové , 108,109DOM ĽUDOVÝ I.dvojdom s hospod.časťoumurovaná konštrukcia2269viac
DucovéDOM ĽUDOVÝ II.dvojdom s hospod.časťoumurovaná konštrukcia2269viac
DucovéDOM ĽUDOVÝ II.dom ľudový,pohostinstvo,komoramurovaná konštrukcia2268viac
DucovéKOSTOL ZANIKNUTÝrotundaskúmané,prezentované2525viac
DucovéSTAVBA HOSPODÁRSKAhospodárska stavba2267viac
DucovéSTODOLAstodola,humnomurovaná konštrukcia2266viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu