SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

OkresObecKatastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
Vranov nad TopľouHanušovce nad TopľouHanušovce nad TopľouZámocká ul., 161KOSTOLkostol Nanebovzatia Panny Márier.k.Nanebovzatia Panny Márie289viac
SkalicaHolíčHolíčZámocká ul.MOSTV vonkajší oblúkový mostopevnenie kaštieľa613viac
SkalicaHolíčHolíčZámocká ul., 391STAVBA HOSPODÁRSKA III.južná budova,depozitbudovy hospodárske613viac
SkalicaHolíčHolíčZámocká ul.BASTIÓN JUHOVÝCHODNÝJV bastiónopevnenie kaštieľa613viac
SkalicaHolíčHolíčZámocká ul.KURTÍNA ZÁPADNÁzápadný múr opevneniaopevnenie kaštieľa613viac
SkalicaHolíčHolíčZámocká ul.VEŽIČKA STRÁŽNAS strážna vežička613viac
SkalicaHolíčHolíčZámocká ul.ÚPRAVA SADOVNÍCKAširšie okolie kaštieľakaštieľska613viac
SkalicaHolíčHolíčZámocká ul.RYBNÍK SEVERNÝseverný rybník,malý rybníkparkové úpravy613viac
SkalicaHolíčHolíčZámocká ul.KURTÍNA SEVERNÁseverný múr opevneniaopevnenie kaštieľa613viac
SkalicaHolíčHolíčZámocká ul., 391STAVBA HOSPODÁRSKA VI.severozápadná budova VI.budovy hospodárske613viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu