SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

OkresObecKatastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
Bánovce nad BebravouRybanyRybanyKAPLNKAcintorínska kaplnka Snímania z krížaSnímanie z kríža12135viac
Bánovce nad BebravouBánovce nad BebravouBánovce nad BebravouJesenského ul.PILIERpilier pod sochou sv.Floriánahranolový10709viac
Bánovce nad BebravouKšinnáKšinnáKOSTOLkostol sv.Kozmu a Damiánar.k.sv.Kozmu a Damiána200viac
Bánovce nad BebravouBánovce nad BebravouBánovce nad BebravouŠtúrovo nám.PODSTAVCE S ARCHITEKTÚROUpylón a kubusbetón135viac
Bánovce nad BebravouUhrovské PodhradieUhrovské PodhradieCISTERNA I.cisterna východnáhradné jadro269viac
Bánovce nad BebravouBánovce nad BebravouBánovce nad BebravouŠtúrovo nám.SOCHA1815-1856Štúr Ľudovít135viac
Bánovce nad BebravouTimoradzaTimoradzaKOSTOLfiliálny kostol sv.Ondrejar.k.sv.Ondreja251viac
Bánovce nad BebravouUhrovské PodhradieUhrovské PodhradiePALÁC HRADNÝ I.Hrad Uhrovec,SV hradný paláchradné jadro269viac
Bánovce nad BebravouVysočanyVysočanyCINTORÍN PRÍKOSTOLNÝzaniknutý príkostolný cintorínneskúmaný12035viac
Bánovce nad BebravouBánovce nad BebravouBánovce nad BebravouHROB SPOLOČNÝspoločný hrob partizánovpadlí partizáni137viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu