SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

OkresObecKatastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
Bánovce nad BebravouBánovce nad BebravouBánovce nad BebravouŠtúrovo nám.SÚSOŠIEslovenskí dobrovoľníci 1848slov.dobrovoľníci 1848135viac
Bánovce nad BebravouŠišovŠišovKAŠTIEĽLeidenfrostov kaštieľsolitér2188viac
Bánovce nad BebravouBánovce nad BebravouBánovce nad BebravouKOSTOLkostol sv.Mikulášar.k.sv.Mikuláša138viac
Bánovce nad BebravouŠišovŠišovPODSTAVECpodstavec sochy sv.Floriánahranolový,štvorboký12136viac
Bánovce nad BebravouUhrovské PodhradieUhrovské PodhradieBAŠTA DELOVÁ I.bašta delová južnápredhradie269viac
Bánovce nad BebravouUhrovské PodhradieUhrovské PodhradieBAŠTA BRÁNOVÁbašta bránováhradné jadro269viac
Bánovce nad BebravouUhrovské PodhradieUhrovské PodhradieSCHODISKOschodiskopredhradie269viac
Bánovce nad BebravouBánovce nad BebravouBiskupiceMÚR OHRADNÝopevnenie kostola sv.Michalakameň10711viac
Bánovce nad BebravouUhrovské PodhradieUhrovské PodhradieCISTERNA II.cisterna západnápredhradie269viac
Bánovce nad BebravouUhrovské PodhradieUhrovské PodhradieSTAVBA OBYTNÁ II.stavba obytná s vežouhradné jadro269viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00