SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

OkresObecKatastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
Banská BystricaBanská BystricaBanská BystricaLaskomerská ul., 2HÁMORMedený hámor,hiartymedený2710viac
Banská BystricaBanská BystricaBanská BystricaDolná ul., 18DOM MEŠTIANSKYmeštiansky domradový2363viac
Banská BystricaBanská BystricaRadvaňSládkovičova ul., 1MÚR HRADBOVÝopevnenie kaštieľa73viac
Banská BystricaBanská BystricaBanská BystricaHorná Strieborná ul., 21DOM MEŠTIANSKYZipserov dompriechodový,radový2424viac
Banská BystricaBanská BystricaBanská BystricaDolná ul., 36DOM MEŠTIANSKYmeštiansky domprejazdový,radový2380viac
Banská BystricaBanská BystricaBanská BystricaKAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTYStretnutie Krista s Pannou Máriou4.zastavenie2588viac
Banská BystricaBanská BystricaBanská BystricaLazovná ul., 42NÁHROBOKrod.Kristiána Hornarod.Horn112viac
Banská BystricaBanská BystricaBanská BystricaLazovná ul., 9DOM ŽUPNÝŽupný dom,Štátna vedecká knižnicaprejazdový,nárožný2430viac
Banská BystricaBanská BystricaBanská Bystrica29.augusta ul.SOCHA I.kovorobotník,železničiarmužský figurálny motív12119viac
Banská BystricaBanská BystricaBanská BystricaLazovná ul., 23CHUDOBINECchudobinecsieňový,solitér10025viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00