SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
Dolné KrškanyHROB S NÁHROBNÍKOM1895-1928,robotníčkaLatečková Klára1408viac
Dolné KrškanyNovozámocká ul.KOSTOLkostol sv.Ondrejar.k.sv.Ondreja1411viac
Dolné KrškanyPri mlyne ul., 1MLYN VODNÝmlyn vodný so strojovňou,Pullmannovský mlynmurovaný12186viac
Dolné KrškanyPri mlyne ul.ZARIADENIE TECHNOLOGICKÉtechnologické zariadenie mlynamlynské12186viac
Dolné KrškanyPri mlyne ul.NÁHON VODNÝnáhon vodný so stavidlamikameň,betón12186viac
Dolné KrškanyPri mlyne ul.ALEJAlipová alejalipová12186viac
DražovceKLÁŠTOR ZANIKNUTÝzanikn.kamaldulský kláštorkamaldulský1513viac
DražovceKLÁŠTOR KAMALDULOVkamaldulský kláštor1513viac
DražovceKOSTOL RUINAbýv.kláštor.kostol sv.Jozefaruina1513viac
DražovceŠčasného ul., 0KOSTOLkostol sv.Františka Xaverskéhor.k.sv.Františka Xaverského1414viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu