SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

OkresObecKatastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
HlohovecHlohovecHlohovecNitrianska ul.RELIÉF III.Stretnutie Krista s Pannou Máriou4.zastavenie12205viac
HlohovecHlohovecHlohovecNitrianska ul.KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY IPilát odsudzuje Krista1.zastavenie12205viac
HlohovecHlohovecHlohovecNitrianska ul.RELIÉF VII.Šimon pomáha Kristovi5.zastavenie12205viac
HlohovecHlohovecHlohovecNitrianska ul.RELIÉF I.neidentifikovaný reliéffigurálny motív12205viac
HlohovecHlohovecHlohovecNitrianska ul.SÚSOŠIEsocha sv.Petra a reliéf kohútasv.Peter12205viac
HlohovecHlohovecHlohovecNitrianska ul.KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY IX3.pád Krista pod krížom9.zastavenie12205viac
HlohovecHlohovecHlohovecNitrianska ul.SÚSOŠIE-KRÍŽ SO SÚSOŠÍMSnímanie Krista z kríža-Kristus,sv.Nikodém,sv.Ján a sv.Jozef z ArimatieSnímanie z kríža12205viac
HlohovecHlohovecHlohovecNitrianska ul.KAPLNKA KRÍŽOVEJ CESTY XIIUkrižovanie Krista12.zastavenie12205viac
HlohovecHlohovecHlohovecNitrianska ul.RELIÉF IV.Kristus a Veronika6.zastavenie12205viac
MyjavaMyjavaTurá LúkaKOSTOLTurolúcky evanjelický kostolev.a.v.12206viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00