SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
HurbanovoKomárňanská ul.PARKpark pri hvezdárni287viac
BohatáPARKpark pri Ordódyovskej kúrii2532viac
HurbanovoKomárňanská ul., 67KAŠTIEĽdom M.Konkolyho,A.+G.Fesztyho11533viac
BohatáNovozámocká ul., 14KÚRIAkúria Antala VI.Ordódyho2509viac
BohatáNovozámocká ul., 14PARKpark Bohatáanglický2509viac
HurbanovoKomárňanská ul., 298NÁHROBNÍKElek Thege Konkolykamenný11544viac
HurbanovoKomárňanská ul., 298NÁHROBNÍKMikloš Thege Konkolykamenný11544viac
HurbanovoKomárňanská ul., 298NÁHROBNÍKFeri Thege Konkolykamenný11544viac
HurbanovoKomárňanská ul., 298PLOTkovový plot okolo kaplnkykovový11544viac
HurbanovoKomárňanská ul., 90ZVONICAveža,zvonica farského kostolamurovaná11547viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu