SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Pamiatkový objekt - podrobnosti

Podrobný pohľad na vybraný pamiatkový objekt

Kraj
Okres
Obec
Číslo ÚZPF
Unif. názov NKP
Unif. názov PO
Bližšie urč. PO
Katastrálne územie
Adresa
Orient. číslo
Súp. číslo
Číslo parcely
Urč. adresy popisom
Zaužívaný názov NKP
Zaužívaný názov PO
Druhové urč. PO
Súč. pam. chrán. celku
Doba vzniku
Datovanie zmien
Prevládajúci sloh
Pôdorys
Dispozícia
Podlažnosť
Autor
Využitie
Stav.-tech. stav
Dátum vyhl. za KP
Číslo rozhodnutia

Vysvetlivky

NKP = národná kultúrna pamiatka
PO = pamiatkový objekt

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00