Prejsť na obsah

Vzhľadom na rozhodnutie Vlády Slovenskej republiky a príkaz Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z marca 2022, ktoré sa týkajú opatrení na ochranu kultúrneho dedičstva vzhľadom na situáciu na Ukrajine, je verejné publikovanie zoznamov a informácií o národných kultúrnych pamiatkach (NKP) dočasne pozastavené. Vlastníci NKP a odborná verejnosť môžu požiadať o poskytnutie údajov a výpisov z ÚZPF prostredníctvom kontaktov uvedených na stránke: Výpisy z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.

Register NKP - icon

Register NKP

Register PO - icon

Register PO